Název: Evropský patent
Další názvy: European patent
Autoři: Ismail, Marcel
Vedoucí práce/školitel: Hák, Jan
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18096
Klíčová slova: evropský patent;patent;právo;mezinárodní smlouvy;úmluva o udělování evropských patentů;evropská patentová organizace;evropský patentový úřad
Klíčová slova v dalším jazyce: european patent;patent;law;international treaties;convention on the grant of european patents;european patent organisation;european patent office
Abstrakt: Tématem práce je evropský patent. Impulsem k výběru takto zaměřeného tématu mi byl vzrůstající počet soudních sporů týkající se porušování práv, příp. oprávněnosti existence patentů, jakožto i nezřídka velmi rozdílné ba dokonce opačně znějící rozsudky národních soudů v obdobných věcech. Z této problematiky pramení můj zájem o vývoj a sjednocování patentového práva v moderním globalizovaném světě, především pak na poli Evropské unie a zde nově vznikajících institutů a institucí. Práce je rozdělena do pěti kapitol s názvy Patent a patetové právo, Historie, Mezinárodní patentové právo, Evropský patent podle Úmluvy o udělování evropských patentů a Problematika.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this master thesis is European patent. The reason I chose this particular topic was the increasing number of infringements in patent law area and the frequent, diametrically opposite judgements. Another feature of this thesis describes the interest of unifying and therefore developing law, especially the European Union law and it's new units and institutions. The thesis is divided into five chapters named Patent and Patent law, History, International patent law, European patent according to the Convention on the Grant of European patent and the Problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Marcel_Ismail.pdfPlný text práce949,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Ismail.pdfPosudek vedoucího práce987,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Ismail.pdfPosudek oponenta práce614,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Ismail.pdfPrůběh obhajoby práce262,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.