Název: Problematika autorského práva v oblasti filmu
Další názvy: The Issue of Authorship in Films
Autoři: Němec, Richard
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18100
Klíčová slova: autorství;copyright;film;audiovize;autorské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: authorship;copyright;film;audiovisual art;author right
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou autorského práva v oblasti filmu a audiovize. Důraz je kladen na určování autorství, které je analyzováno z různých úhlů pohledu. Práce také nastiňuje historický vývoj a srovnává rozdílný pohled na tuto problematiku v různých právních kultur a států. Velká míra důrazu je též věnována prakticko - ekonomickým otázkám s důrazem na realitu v dané oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused in the issue of authorship in the film and audio-visual Art. The main topic of this thesis is the problematics of identifying authors of film and authors of works used in audio-visuals works in various stages of historic development and different jurisdictions. It also provides clarification of terminology. It also gives overview to actual reality status.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Richard Nemec.pdfPlný text práce702,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Nemec.pdfPosudek vedoucího práce579,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Nemec.pdfPosudek oponenta práce829,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce267,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.