Title: Evropské známkové právo
Other Titles: European trademark law
Authors: Váňová, Eliška
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18111
Keywords: práva k nehmotným statkům;ochranná známka;ochranná známka společenství;řízení o přihlášce ochranné známky společenství;účinky ochranné známky společenství
Keywords in different language: intangible property law;trade mark;community trade mark;registration procedure of application for the community trade mark;effects of community trade mark
Abstract: Tato diplomová práce se především zabývá ochrannou známkou Společenství. Cílem je uvést základní informace ohledně této známky. V první kapitole vlastního textu je definován pojem práv k nehmotným statkům, v kapitole druhé je charakterizována ochranná známka. Následující kapitoly se již zabývají ochrannou známkou Společenství, třetí kapitola se konkrétně věnuje obecným údajůmi o ochranné známce Společenství. V kapitole čtvrté je rozebráno řízení o této ochranné známce. Pátá kapitola se hlavně zaměřuje na účinky ochranné známky Společenství. V závěrečné kapitole se text zaměřuje na vliv ochranné známky Společenství na známkové právo v České republice.
Abstract in different language: This diploma thesis is mainly focused on the Community trade mark. The purpose of this thesis is to present essential information concerning this type of trade mark. The first chapter provides a definition of intangible property law; the second chapter is focusing on the characteristics of a trade mark. In the following chapters the main subject of this thesis is addressed, the third chapter namely is concerned with fundamental facts about the Community trade mark. The fourth chapter analyses the registration procedure of the application for the Community trade mark. The fifth chapter aims to analyse the effects of the Community trade mark. The text in the sixth chapter provides information on the influence of the Community trade mark on the trade mark law in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Evropske znamkove pravo - Eliska Vanova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Vanova.pdfPosudek vedoucího práce904,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Vanova.pdfPosudek oponenta práce615,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Vanova.pdfPrůběh obhajoby práce328,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.