Název: Evropské známkové právo
Další názvy: European trademark law
Autoři: Váňová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Hák, Jan
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18111
Klíčová slova: práva k nehmotným statkům;ochranná známka;ochranná známka společenství;řízení o přihlášce ochranné známky společenství;účinky ochranné známky společenství
Klíčová slova v dalším jazyce: intangible property law;trade mark;community trade mark;registration procedure of application for the community trade mark;effects of community trade mark
Abstrakt: Tato diplomová práce se především zabývá ochrannou známkou Společenství. Cílem je uvést základní informace ohledně této známky. V první kapitole vlastního textu je definován pojem práv k nehmotným statkům, v kapitole druhé je charakterizována ochranná známka. Následující kapitoly se již zabývají ochrannou známkou Společenství, třetí kapitola se konkrétně věnuje obecným údajůmi o ochranné známce Společenství. V kapitole čtvrté je rozebráno řízení o této ochranné známce. Pátá kapitola se hlavně zaměřuje na účinky ochranné známky Společenství. V závěrečné kapitole se text zaměřuje na vliv ochranné známky Společenství na známkové právo v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is mainly focused on the Community trade mark. The purpose of this thesis is to present essential information concerning this type of trade mark. The first chapter provides a definition of intangible property law; the second chapter is focusing on the characteristics of a trade mark. In the following chapters the main subject of this thesis is addressed, the third chapter namely is concerned with fundamental facts about the Community trade mark. The fourth chapter analyses the registration procedure of the application for the Community trade mark. The fifth chapter aims to analyse the effects of the Community trade mark. The text in the sixth chapter provides information on the influence of the Community trade mark on the trade mark law in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Evropske znamkove pravo - Eliska Vanova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Vanova.pdfPosudek vedoucího práce904,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Vanova.pdfPosudek oponenta práce615,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Vanova.pdfPrůběh obhajoby práce328,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.