Název: Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku
Další názvy: Unjust enrichment in new Civil Code
Autoři: Žihlová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18113
Klíčová slova: bezdůvodné obohacení;občanský zákoník;nový občanský zákoník;spravedlivý důvod
Klíčová slova v dalším jazyce: unjust enrichment;civil code;new civil code;rightful reason
Abstrakt: Práce si klade za cíl předložit ucelené pojednání o institutu bezdůvodného obohacení dle české právní úpravy se stručným přesahem do úpravy bezdůvodného obohacení na úrovni evropského práva soukromého. V práci je předložen rozbor zákonné úpravy, komentářové literatury a relevantní judikatury související s bezdůvodným obohacením. Je zde poukázáno i na rozdíly v nové právní úpravě ve srovnání s úpravou předešlou.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the thesis "Unjust Enrichment in the new Civile Code" is to provide a complete treatise on legislations related to Unjust Enrichment in the Czech Republic. I processed information found in the legal order of the Czech Republic, commentary literature and judgments and opinions of legal experts in the Czech Republic. This thesis compares the existing legal regulations with the previous ones. I described innovations of regulation and I also analyzed the newly implemented terminology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Bezduvodne obohaceni v NOZ_Katerina Zihlova.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Zihlova.pdfPosudek vedoucího práce998,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Zihlova.pdfPosudek oponenta práce798,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Zihlova.pdfPrůběh obhajoby práce297,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.