Název: Význam procesu výkonu rozhodnutí v kontextu vnitrostátního a evropského práva
Další názvy: Meaning of the process of a decision execution in the context of Internal and European Law
Autoři: Körberová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Zahradníková, Radka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18116
Klíčová slova: výkon rozhodnutí;civilní procesní právo v evropské unii;uznání cizích rozhodnutí;výkon cizích rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: decision execution;civil procedure law in the european union;recognition of foreign judgements;enforcement of foreign judgements
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je sepsána na téma "Význam procesu výkonu rozhodnutí v kontextu vnitrostátního a evropského práva". Cílem práce je systematicky vyložit právní nástroje využívané v procesu výkonu rozhodnutí a následné seznámení se s jejich vývojem na poli vnitrostátního i evropského práva. Právo komunitární vyplývá především z nařízení, tudíž vymezuji základní prvky jednotlivých nařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is written on the topic: "Meaning of the process of a decision execution in the context of Internal and European Law". Aim of this work is to systematically interpret the legal tools commonly used in the process of a decision execution and further acquaintance with their development on the field of an Internal and European Law. The Community Law proceeds mainly from the Statut therefore I delimit the basic terms of each particular Statuts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE-VYZNAM PROCESU VYKONU ROZHODNUTI V KONTEXTU VNITROSTATNIHO A EVROPSKEHO PRAVA.pdfPlný text práce710,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Korberova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Korberova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Korberova.pdfPrůběh obhajoby práce287,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.