Název: Rozhodčí řízení po přijetí tzv. spotřebitelské novely
Další názvy: Arbitration after adoption of the consumer amendment
Autoři: Čeňková, Renata
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18126
Klíčová slova: rozhodčí řízení;rozhodčí smlouva;arbitrabilita;rozhodce;stálý rozhodčí soud;rozhodčí nález;zrušení rozhodčího nálezu;výkon rozhodčího nálezu;spotřebitel;spotřebitelský spor.
Klíčová slova v dalším jazyce: arbitration;arbitration agreement;arbitrability;arbitrator;permanent arbitral court;arbitral award;setting aside an arbitral award;enforcement of arbitral award;consumer;consumers dispute.
Abstrakt: Diplomová práce na téma "Rozhodčí řízení po přijetí tzv. spotřebitelské novely" se primárně zabývá rozhodčím řízením s cílem poskytnout co nejkomplexnější zpracování tohoto tématu. Diplomová práce se zaměřuje na úpravu rozhodčího řízení v tuzemském právním prostředí, se zdůrazněním novinek zavedených spotřebitelskou novelou zejména pro spory vzniklé ze spotřebitelských smluv.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis on "Arbitration after adoption of the consumer amendment" is primarily engaged in arbitration in order to provide the most comprehensive processing of this topic. This thesis focuses on the current arbitration law in the internal legal environment, highlighting the innovations introduced the consumer amendment especially for disputes arising from consumer contracts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_CENKOVA.pdfPlný text práce767,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Cenkova.pdfPosudek vedoucího práce758,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Cenkova.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Cenkova.pdfPrůběh obhajoby práce259,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.