Název: Cenné papíry
Další názvy: The securities
Autoři: Merenda, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Pauly, Jan
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18127
Klíčová slova: cenné papíry;pojem cenných papírů;podstata cenných papírů;podoba cenných papírů;evidence cenných papírů;historický vývoj cenných papírů
Klíčová slova v dalším jazyce: the securities;term of securities;form of securities;origin of securities;legal regulation of securities
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o problematice cenných papírů. Autor této práce se ve třech hlavních kapitolách postupně snaží vypořádat s otázkami týkajícími se pojmu cenných papírů, podstaty a podoby cenných papírů, přičemž vychází z jejich současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The disertation is split to three main chapters which everyone should describe specific theoretical issues. First one discuss about general term of securities which include their historical process, basic determination of securities in law and new legal regulation of securities in Czech Republic. Second chapter deal with form of securities. The last chapter is concentrate in origin of securities and their different classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace-Merenda.pdfPlný text práce434,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Merenda.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Merenda.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Merenda.pdfPrůběh obhajoby práce291,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.