Title: Změny v úpravě vyživovací povinnosti po přijetí zákona č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Legal regulations changes of alimony after acceptance of code of law Nr. 89/2012
Authors: Červená, Adéla
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18128
Keywords: výživné;vyživovací povinnost;oprávněné dítě
Keywords in different language: alimony;alimentation;alimentary due
Abstract: Diplomová práce pojednává o změnách ve vyživovací povinnosti v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č.91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Součástí je též komparace českého rodinného práva, resp. vyživovací povinnosti s právní úpravou SRN, Rakouska a Švýcarska.
Abstract in different language: Diploma thesis is about legal changes of alimony after acceptance of code of law Nr. 89/2012 and Nr. 91/2012. I compare czech law with law of Germany, Austria and Swiss.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Adela Cervena.pdfPlný text práce629,9 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Cervena.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Cervena.pdfPosudek oponenta práce755,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce305,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.