Název: Změny v úpravě vyživovací povinnosti po přijetí zákona č. 89/2012 Sb.
Další názvy: Legal regulations changes of alimony after acceptance of code of law Nr. 89/2012
Autoři: Červená, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18128
Klíčová slova: výživné;vyživovací povinnost;oprávněné dítě
Klíčová slova v dalším jazyce: alimony;alimentation;alimentary due
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o změnách ve vyživovací povinnosti v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č.91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Součástí je též komparace českého rodinného práva, resp. vyživovací povinnosti s právní úpravou SRN, Rakouska a Švýcarska.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is about legal changes of alimony after acceptance of code of law Nr. 89/2012 and Nr. 91/2012. I compare czech law with law of Germany, Austria and Swiss.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Adela Cervena.pdfPlný text práce629,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Cervena.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Cervena.pdfPosudek oponenta práce755,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce305,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.