Název: Charakteristika věcných práv k věcem cizím
Další názvy: Characteristics of real rights to things foreign
Autoři: Tolnayová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Pelech, Josef
Oponent: Pauly, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18130
Klíčová slova: věcná práva k věcem cizím;evidence věcných práv;právo stavby;věcná břemena;zástavní právo;podzástavní právo;zadržovací právo;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: real rights to things foreign;register of real rights;right of construction;easements;rights of lien;comparison
Abstrakt: Práce podrobně rozebírá jednotlivé instituty věcných práv k věcem cizím, včetně vymezení tohoto pojmu a vývoje evidence věcných práv. V důsledku nabytí účinnosti NOZ byli některé instituty věcných práv k věcem cizím restrukturalizovány a dokonce zavedeny i nové. Práce proto na to reaguje i komparací staré a nové občanskoprávní úpravy včetně případných kladů a záporů těchto institutů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis closely examines the various institutes of property rights to things foreign, including the definition of this concept and the development of evidence property rights. The entry into force NOZ were certain institutions of property rights to things foreign restructured and even introduced new. This thesis reacts with the comparison of old and new civil legislativ regulations, including possible pros and cons of these institutes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Klara Tolnayova.pdfPlný text práce355,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Tolnayova.pdfPosudek vedoucího práce531,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Tolnayova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Tolnayova.pdfPrůběh obhajoby práce291,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.