Title: Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU
Other Titles: Judicial cooperation in criminal matters within the EU
Authors: Fiala, Ondřej
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Křivka, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18151
Keywords: Evropská unie;trestní právo;evropské právo;Lisabonská smlouva;evropská integrace;europeizace trestního práva;evropský zatýkací rozkaz;justiční spolupráce;Eurojust;úřad evropského veřejného žalobce;evropská justiční síť;soudní dvůr;ústavní právo;ústavní soud;zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních;rámcové rozhodnutí;třetí pilíř;extradice;pupino;nepřímý účinek;advocaten voor de wereld
Keywords in different language: European union;criminal law;european law;Lisbon treaty;european integration;europeanisation of criminal law;european arrest warrant;judicial cooperation;Eurojust;european prosecutor´s office;european judicial network;court of justice;constitutional law;constitutional court;act on judicial cooperation in criminal matters;framework decision;third pillar;extradition;pupino;indirect effect;advocaten voor de wereld
Abstract: V práci se zabývám historickým vývojem justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, institucemi justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, právní úpravou v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a instutem evropského zatýkacího rozkazu, jeho výkladu v judikatuře Soudního dvora a jeho ústavního přezkumu Nejvyšším soudem Kyperské republiky, belgickým ústavním soudem, Spolkovým ústavním soudem, polským Ústavním tribunálem a Ústavním soudem České republiky.
Abstract in different language: This thesis is focused on historical development of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on institutions of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters as well as on the European arrest warrant, its interpretation by The Court of Justice and on its constitutional review by constitutional courts in Cyprus, Belgium, Poland, Germany and the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -Ondrej Fiala.pdfPlný text práce494,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fiala FO.pdfPosudek vedoucího práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Fiala KR.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiala prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce621,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.