Title: Listina základních práv Evropské unie a Česká republika
Other Titles: The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic
Authors: Čichovská, Petra
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18156
Keywords: lidská práva;Listina základních práv Evropské unie;Evropská unie;základní práva
Keywords in different language: human rights;Charter of fundamental rights of European union;European union;fundamental rights
Abstract: Téma této diplomové práce je "Listina základních práv Evropské unie a Česká republika". Nejprve jsou v práci upravena lidská práva obecně. Dále je podrobněji pojednáno o Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. V další části této kapitoly je popsána historie, vývoj a vznik Listiny základních práv a svobod Evropské unie a další kapitola se zabývá obsahem a členěním dokumentu. Následující část diplomové práce pojednává o výjimkách z Listiny základních práv a svobod Evropské unie. Poslední kapitola se zabývá vztahem Listiny a České republiky.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is "The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic". In the beginning, the thesis covers human rights on a general level. Then it discusses European Convention on Human Rights in more detail. The next part of this chapter describes the history, development and creation of The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the next chapter deals with the content and structure of the document. The next part of the thesis deals with exemptions from The Charter of Fundamental Rights of the European Union. The final chapter deals with the relationship of The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE LISTINA ZAKLADNICH PRAV EU A CR.pdfPlný text práce950,35 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cichovska FO.pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Cichovska PE.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cichovska prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce566,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.