Title: Problematika společného oddlužení manželů
Other Titles: Common debt relief of spouses
Authors: Pícha, Marek
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18319
Keywords: společné oddlužení manželů;insolvenční právo;úpadek dlužníka;věřitelé;insolvenční zákon;osvobození od zbytku dluhů
Keywords in different language: common debt relief of spouses;insolvency law;debtor's bankruptcy;debtor's creditors;insolvency act;relieving from the rest of debts
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku společného oddlužení manželů. Tento právní institut náleží do insolvenčního práva, které je jedním z mnoha odvětví obchdoního práva. Práce je rozdělena do dvou větších celků. První částí je insolvenční řízení v teoretické rovině - bližší pohled na dlužníkův úpadek či jeho hrozící úpadek a možnosti jeho řešení. Druhou a zároveň stěžejní částí je zaměření se na praktická insolvenční řízení týkající se společného oddlužení manželů, včetně specifických případů, které přináší.
Abstract in different language: The diploma is focused on Common debt relief of spouses. This legal institute belongs to insolvency law, which is the one of the many branches of the commercial law. The Diploma is divided into two big parts. The first is insolvency proceedings in theory - a closer look at the debtor's bankruptcy or imminent bankruptcy and their possible ways solution. The second and the main part as well is the focusing on the practical insolvency proceedings regarding on common debt relief of spouses, including specific cases which the insolvency proceeding brings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce903,7 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Picha ved..pdfPosudek vedoucího práce115,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Picha op..pdfPosudek oponenta práce102,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Picha prot..pdfPrůběh obhajoby práce123,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.