Title: Finančněprávní hlediska tvorby cen a úhrad ve veřejném zdravotním pojištění
Other Titles: Financial legal terms of pricing and reimbursement in the public health insurance
Authors: Horák, Petr
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18323
Keywords: veřejné zdravotní pojištění;zdravotní pojišťovna;maximální cena;výše a podmínky úhrady;léčivý přípravek
Keywords in different language: health care insurance;health insurance company;maximum price;amount and conditions of reimbursement;pharmaceutical product
Abstract: Práce se zabývá vývojem i současnou právní úpravou procesu cenové regulace a stanovení úhrad a podmínek z veřejného zdravotního pojištění, zejména u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků.
Abstract in different language: The thesis covers development and current stage of the price regulation process and amount and conditions of reimbursement from public health funding, especially in pharmaceuticals, health care food and health care devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150331_DP.pdfPlný text práce569,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Horak ved..pdfPosudek vedoucího práce105,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Horak op..pdfPosudek oponenta práce75,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Horak prot..pdfPrůběh obhajoby práce99,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.