Title: Financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků v ČR
Other Titles: Financing research, development and innovation from public resources in the Czech Republic
Authors: Moravčík, Pavel
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18331
Keywords: výzkum;vývoj;inovace;financování vědy;financování výzkumu;státní rozpočet;veřejná podpora;hodnocení výsledků výzkumu;evropa 2020
Keywords in different language: research;development;innovation;research funding;state budget;state aid;research outputs evaluation;europe 2020
Abstract: Práce se zabývá financováním výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků v rámci České republiky, nastavením systému podpory VaVaI aktivit, relevantními strategickými dokumenty na úrovni ČR a EU a jejich vazbám, (ne)hodnocením výzkumných výsledků, veřejné podpoře v oblasti VaVaI a vztahu mezi českými a evropskými předpisy, jakož i mezi českými předpisy navzájem a jejich dopadem na možnosti financování VaVaI v ČR s exkurzem k možnostem plynoucím z práva EU.
Abstract in different language: The paper aims to study the financing of research, development and innovation in the Czech republic, the setup of national system that supports RDI activities, EU and CR stategic documents and its relations, the (lack of) evaluation of research results, state aid rules regarding RDI and the relations between the EU and Czech regulations, as well as with further Czech legislation, and its influence on the possibility of RDI support, with overview of EU RDI grant options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2015_Pavel Moravcik_Financovani VaVaI.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Moravcik ved..pdfPosudek vedoucího práce99,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. Moravcik.pdfPosudek oponenta práce103,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Moravcik.pdfPrůběh obhajoby práce116,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.