Title: Analýza nabídky služeb cestovního ruchu na Šumavě
Other Titles: The Analysis of tourism services supply in the Bohemian Forest
Authors: Jandová, Tereza
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18357
Keywords: bariéra;handicap;Modrava;Šumava;tělesné postižení;vozíčkář
Keywords in different language: barrier;handicap;Modrava;Šumava;physical disability;wheelchair user
Abstract: Předložená práce je zaměřena na možnosti cestovního ruchu na Modravě na Šumavě pro tělesně postižené osoby. V práci je popsána primární i sekundární nabídka cestovního ruchu na Modravě s ohledem na možnost bezbariérového cestování. Vhodnost ubytovacích a stravovacích zařízení pro tělesně postižené je analyzována informacemi z webových stránek a osobním pozorováním s rozhovorem. Na základě zhodnocení nabídky služeb pro tělesně postižené jsou doporučeny návrhy na zlepšení podmínek cestovního ruchu bez bariér na Modravě.
Abstract in different language: The work is focused on the potential of tourism for disabled people in Modrava in the Bohemian Forest. The work describes the primary and secondary resources of tourism in Modrava with regard to the possibility of accessible tourism. The suitability of accommodation and catering facilities for the disabled people is analyzed by information from websites and by personal observation and interview. Based on the evaluation of the offer of services for disabled people are recommended proposals to improve conditions for tourism without barriers in Modrava.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jandova_K12B0038P.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jandova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce612,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jandova_O.pdfPosudek oponenta práce758,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jandova_P.pdfPrůběh obhajoby práce184,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.