Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová, Lenka
dc.contributor.authorKestnerová, Magdalena
dc.contributor.refereeCimler, Petr
dc.date.accepted2015-06-08
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:20Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:20Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18369
dc.description.abstractCílem bakalářské práce "Marketing vybrané maloobchodní firmy" je analyzovat marketingové nástroje v maloobchodní jednotce Tesco Stores a.s. ČR, konkrétně ve vybrané prodejně Tesco Expres. První část práce popisuje základní informace o maloobchodu a druzích maloobchodních jednotek. Pozornost je zaměřena také na trendy v maloobchodě. Druhá kapitola se zabývá představením společnosti Tesco. Dále jsou představeny nástroje marketingového mixu, které jsou aplikovány do prostředí vybrané společnosti. V závěru práce jsou interpretovány výsledky provedeného dotazníkového šetření, ze kterého vychází zhodnocení a návrhy, které mohou sloužit jako podklad pro rozvoj Tesco Expres.cs
dc.format72 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectmarketing maloobchoducs
dc.subjectmarketingové nástrojecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleMarketing maloobchodu vybrané firmycs
dc.title.alternativeRetail marketing of a particular companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis "Retail marketing of a particular company" is to analyze marketing instruments in the retail company Tesco Stores Czech Republic, a.s., specifically in Tesco Expres. The first part describes the basic information on business retail and types of retail units. The attention also focuses on the trends in the retail. The second chapter deals with introducting of the Tesco company. Marketing mix instruments, which are applied to the chosen company, are introduced in the next part of the thesis. The results of the executed questionnaire survey are interpreted in the conclusion of the thesis. The recommendations and suggestions are formulated according to the results, which could be used for development of Tesco Expres.en
dc.subject.translatedretailen
dc.subject.translatedretail marketingen
dc.subject.translatedmarketing instrumentsen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kestnerova_Magdalena.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kestnerova_V.pdfPosudek vedoucího práce821,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kestnerova_O.pdfPosudek oponenta práce627,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kestnerova_P.pdfPrůběh obhajoby práce182,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.