Title: Analýza marketingových aktivit vybraného podniku
Other Titles: Analysis of marketing activities of the selected company
Authors: Šafrová, Jana
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18372
Keywords: marketingové aktivity;marketingový mix;swot analýza
Keywords in different language: marketing activities;marketing mix;swot analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na marketingové aktivity vybraného podniku zaměřujícího se na výrobu, prodej a poskytování služeb související s komíny a vzduchotechnikou. Teoretická část obsahuje stručné vymezení základních pojmů a teoretická východiska jsou zaměřena na marketing a jeho vybrané nástroje, a to marketingový mix a SWOT analýza. Praktická část se skládá z představení vybraného podniku, sestavení marketingového mixu a zpracování SWOT analýzy za účelem navržení zlepšujících opatření.
Abstract in different language: The thesis focuses on the marketing activities of a company specialising in manufacturing, sales and services related to chimneys and air conditioning. The theoretical part contains a brief description of the basic terms. The theoretical background deals with marketing and a range of tools including marketing mix and SWOT analysis. The practical part consists of a company presentation followed by the setup of the marketing mix and a discussion of the SWOT analysis results with the objective to propose improvement measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jana Safrova_K14B0117P.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Safrova_V.pdfPosudek vedoucího práce839,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Safrova_O.pdfPosudek oponenta práce774,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Safrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce226,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.