Title: Image společnosti CrossCafe original s.r.o.
Other Titles: Image of the company CrossCafe orginal s.r.o.
Authors: Balínková, Kamila
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18373
Keywords: image;firemní identita;firemní image;analýza image;sémantický diferenciál.
Keywords in different language: image;corporate identity;corporate image;image analysis;semantic differential
Abstract: Práce se zabýváanalýzou image firmy CrossCafeoriginal s. r. o. a návrhem opatření pro její zlepšení. Teoretická část popisuje rozdíl mezi firemní image a firemní identitou a dále popisuje jednotlivé metody pro analýzu image. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe a za pomoci dotazníkového průzkumua analýzy prvků firemní identity je vyhodnocen současný stav mínění zákazníků o firmě. Na základě těchto informací jsou popsány návrhy na zlepšení současného stavu image firmy.
Abstract in different language: The presented project is focused on the research of the CrossCafe original s.r.o. company image and on suggested measures for improvement. The theoretical part describes the difference between corporate image and corporate identity as well as the best methods for image analysis. Theoretical knowledge is applied in the practical part to evaluate the current state of company's reputation from the customer's viewpoint with the help of a questionnaire survey and by analysing the company's identity. The proposals for improving the current state of the company's image are designed on the basis of this information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE BALINKOVA KAMILA.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Balinkova_V.pdfPosudek vedoucího práce690,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Balinkova_O.pdfPosudek oponenta práce779,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Balinkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce232,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.