Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorŠkoríková, Hana
dc.contributor.refereeHommerová, Dita
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:30Z
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:30Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63091
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18382
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu marketingových aktivit vybrané kulturní instituce knihovny a její komparaci s dalšími subjekty působícími v tomtéž odvětví. Práce je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy, představuje vývoj a současný stav knihoven v České republice a zevrubně popisuje jejich marketingové aktivity. Praktická část obsahuje analýzu marketingových aktivit Městské knihovny Karlovy Vary a jejich následné srovnání s dalšími knihovnami působícími v Karlovarském kraji Městskou knihovnou Sokolov a Městskou knihovnou Ostrov. Na základě provedené analýzy jsou v závěru navržena nápravná opatření, včetně finanční a časové náročnosti jejich případné realizace.cs
dc.format89 s. (149 861 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectkomparace knihovencs
dc.subjectmarketingové aktivitycs
dc.subjectKarlovarský krajcs
dc.subjectMěstská knihovna Karlovy Varycs
dc.subjectMěstská knihovna Sokolovcs
dc.subjectMěstská knihovna Ostrovcs
dc.titleMarketingové aktivity vybrané kulturní institucecs
dc.title.alternativeMarketing activities of a selected cultural institutionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted master thesis is focused on the analysis of marketing activities of a certain culture institution a library and on its comparison with other subjects working in the same field. The thesis comprises of a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the basic terms, introduces the development and a current state of the libraries in the Czech Republic. It describes their marketing activities, as well. The practical part consists of an analysis of marketing activities of the Municipal Library in Karlovy Vary. These activities are subsequently compared with the other libraries working in Karlovarsky kraj the Municipal Library in Sokolov and the Municipal Library in Ostrov. Based on the conducted analysis the remedies are suggested at the end of the thesis, including the financial demands and timetables of potential realization.en
dc.subject.translatedlibraryen
dc.subject.translatedlibrary comparisonen
dc.subject.translatedmarketing activitiesen
dc.subject.translatedKarlovarský regionen
dc.subject.translatedMunicipal library in Karlovy Varyen
dc.subject.translatedMunicipal library in Sokoloven
dc.subject.translatedMunicipal library in Ostroven
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Skorikova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-skorikova_v.pdfPosudek vedoucího práce644,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skorikova_O.pdfPosudek oponenta práce662,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skorikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce180,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.