Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová, Dita
dc.contributor.authorHryb, Volha
dc.contributor.refereeKrálová, Lenka
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:32Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier63110
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18386
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou interaktivního marketingu v bankovnictví. Práce popisuje, jak digitální technologie ovlivňují rozvoj interaktivního marketingu. Budou charakterizované zvláštnosti interaktivního marketingu v bankovním oboru: od jejích základních specifikací k současným trendům. Tato práce je zaměřena na analýzu české legislativy v oblasti ochrany osobních zákaznických údajů a bezpečnosti dat. Praktická část uvádí kvalitativní analýzu a hodnocení stavu interaktivního marketingu u vybraných bank. Cílem práce je vypracovat praktické návrhy na uplatnění interaktivního marketingu v českých bankách a doporučit vhodné nástroje efektivního řízení vtahů se zákazníky.cs
dc.format89 s. (133 374 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinteraktivní marketingcs
dc.subjectinteraktivitacs
dc.subjectdigitální technologiecs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjecte-crmcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectpřímý marketingcs
dc.subjectbankovní službacs
dc.subjectbankovní produktcs
dc.subjectbankovní marketingcs
dc.subjectdistribuční kanálycs
dc.subjectinternetové bankovnictvícs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectochrana osobních údajů.cs
dc.titleInteraktivní marketing jako nástroj řízení vztahů se zákazníky v bankovnictvícs
dc.title.alternativeInteractive marketing as a tool of customer rerlationship management in bankingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with interactive marketing banking problems. It is described, how digital technology influenced interactive marketing development, the particularities of interactive marketing in banking field are characterised: from its specific to modern trends, there is also a focus in written paper on czech legislation in personal data protection and customer security field. The practical part presents a qualitative data analysis and evaluation of interactive marketing in selected banks. The aim is to suggest improvements for the banks in the field of interactive marketing and recommendation of proper tools for effective customer relationship management.en
dc.subject.translatedinteractive marketingen
dc.subject.translatedinteractivityen
dc.subject.translateddigital technologiesen
dc.subject.translatedsocial mediaen
dc.subject.translatede-crmen
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translateddatabaseen
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translateddirect marketingen
dc.subject.translatedbanking servicesen
dc.subject.translatedbanking producten
dc.subject.translatedbanking marketingen
dc.subject.translateddistribution channelsen
dc.subject.translatedinternet bankingen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedprotection of personal data.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VHryb_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hryb_V.pdfPosudek vedoucího práce701,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hryb_O.pdfPosudek oponenta práce881,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hryb_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.