Title: Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Other Titles: Development of pre-reading literacy in children from social disadvantaged enviroment
Authors: Tymlová, Sandra
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18399
Keywords: předčtenářská gramotnost;sociální znevýhodnění;diagnostika;kazuistika
Keywords in different language: pre-reading literacy;social disadvantage;diagnostics;kasuistry
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem předčtenářských dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Teoretická část se věnuje předčtenářské gramotnosti a sociálnímu znevýhodnění. Praktická část představuje diagnostiku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejich kazuistiky a především návrhy pro rozvoj předčtenářských dovedností u těchto dětí.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the development of pre-reading skills of children from socially disadvantaged backgrounds. The theoretical part deals with pre-reading literacy and social disadvantage. The practical part presents the diagnosis of children from socially disadvantaged backgrounds, their casuistry and most importantly propose the development of pre-reading skills among these children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Sandra Tymlova.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tymlova VP.pdfPosudek vedoucího práce42,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tymlova OP.pdfPosudek oponenta práce47,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tymlova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.