Title: Problematika adaptace dětí cizinců předškolního věku do sociokulturně odlišného prostředí
Other Titles: Issues of foreigner children´s adaptation in preschool age to the environment which has social and cultural diversity
Authors: Rendlová, Magdalena
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18404
Keywords: předškolní věk;předškolní vzdělávání;dítě cizinec;sociální znevýhodnění;česká legislativa;adaptace;kulturní šok;multikulturní výchova
Keywords in different language: preschool age;preschool education;child foreigner;social disadvantage;chzech legislation;adaptation;culture shock;multicultural education
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Problematika adaptace dětí cizinců předškolního věku do sociokulturně odlišného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vymezuji, jaké dítě můžeme považovat za dítě cizince a dále pojem sociální znevýhodnění. V dalších kapitolách teoretické části popisuji adaptaci dítěte a její průběh v mateřské škole, kulturní šok a specifika práce pedagoga s dítětem cizincem. Praktická část obsahuje tři kazuistické příběhy dětí cizinců předškolního věku, které byly zpracovány na základě pozorování těchto dětí v prostředí mateřských škol.
Abstract in different language: The theme of my bachelor´s thesis is The problems with adaptation preschool children of foreigners to different socio-cultural environment. The thesis is focused on working with children those can not speak czech properly and their successful adaptation among others in kindergarten. Research in last chapter is focused on three concrete example of foreign children in czech nursery school and the specifics, adaptation in our socio-cultural environment and cooperation between kindergarten and parents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROBLEMATIKA ADAPTACE DETI CIZINCU PREDSKOLNIHO VEKU DO SOCIOKULTURNE ODLISNEHO PROSTREDI.pdfPlný text práce921,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rendlova VP.pdfPosudek vedoucího práce53,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rendlova OP.pdfPosudek oponenta práce36,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rendlova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.