Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlowík, Josef
dc.contributor.authorKovářová, Hana
dc.date.accepted2015-08-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:59Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:59Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier60349
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18420
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá podmínkami vzdělávání v současné praxi základních škol v Karlovarském kraji a předkládá informace o výhodách či nevýhodách při realizaci inkluzivního vzdělávání na vybraných školách. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů a vývoji inkluzivních myšlenek, které vycházejí z diskuse vybraných autorů. Vymezuje výhody i úskalí inkluzivního vzdělávání z pohledu pedagogů, žáků a rodičů. Předkládá shrnutí systémového nastavení současného vzdělávání v České republice. V praktické části se zabýváme specifikací výhod či nevýhod inkluzivního vzdělávání na konkrétních příkladech škol. Dotazníkovým šetřením a technikou polostrukturovaného rozhovoru s učiteli a žáky porovnáváme vybrané školy z hlediska hodnotové dimenze z oblasti politiky, kultury a praxe školy.cs
dc.format82 s. (140 170 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectintegrované vzdělávánícs
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs
dc.subjectinkluzivní učitelcs
dc.subjectžáci se speciálními vzdělávacími potřebamics
dc.subjectindividuální vzdělávací pláncs
dc.titleInkluzivní školy jako příklady dobré praxe v současném vzdělávání.cs
dc.title.alternativeThe Inclusive Education as an Example of the Good Practice in the Contemporary Education.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with current practices and conditions of education in primary schools in the Carlsbad region. It submits information about advantages and disadvantages of inclusive educational process in selected schools. The theoretical part focuses on the definitions of basic concepts and the development of inclusive ideas, which are based on the discussion of selected authors. This part also addresses the benefits and pitfalls of inclusive education from the perspective of teachers, pupils, and parents. It also presents a summary of current educational systems in the Czech Republic. In the research part we deal with specific advantages and disadvantages of inclusive education using examples from selected schools. We are comparing the value approach to inclusion by questionnaire survey and semi-structured interview techniques with teachers and pupils of selected schools. Emphasis is placed on acknowledging the value of diversity and putting them into practice under appropriate conditions and educational strategies, which develops quality students.en
dc.subject.translatedinclusive educationen
dc.subject.translatedintegration educationen
dc.subject.translatedinclusive teacheren
dc.subject.translatedpupils with specific education needsen
dc.subject.translatedindividual education planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 28 6 .pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovarova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce882,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovarova OP0001.pdfPosudek oponenta práce686,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovarova0001.pdfPrůběh obhajoby práce201,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.