Title: Užití přímé řeči a nepřímé řeči v současné francouzštině a jejich překlad do češtiny
Other Titles: Usage of direct speech and indirect speech in contemporary French and their translation into Czech
Authors: Richter, Radek
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18441
Keywords: přímá řeč;nepřímá řeč;polopřímá řeč;discours rapporté;discours direct;discours indirect;discours indirect libre
Keywords in different language: direct speech;indirect speech
Abstract: Práce pojednává o užití přímé a nepřímé řeči v současné francouzštině, dále je zaměřena na jejich překlad do češtiny. Překladová část byla utvořena za pomoci tří románů a jejich verzí v druhém jazyce.
Abstract in different language: This dissertation deals with the direct and indirect speech in contemporary French and with their translation into Czech. The translation is accomplished by using three novels and their translated versions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radek_Richter_2015.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce758,4 kBUnknownView/Open
oponent-Richter_oponent_DP.PDFPosudek oponenta práce879,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Richter_obhajoba_DP.PDFPrůběh obhajoby práce399,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.