Title: Osobnost Napoleona pohledem soudobých spisovatelů
Other Titles: The personality of Napoleon from the point of view of the contemporary writers
Authors: Špůrová, Karolína
Advisor: Černíková, Veronika
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18444
Keywords: Napoleon Bonaparte;císař;generál;politika;armáda;François-René Chateaubriand;madam de Staël;Stendhal;Honoré de Balzac;nadvláda;moc;říše
Keywords in different language: Napoleon Bonaparte;emperor;general;policy;army;François-René Chateaubriand;madamme de Staël;Stendhal;Honoré de Balzac;domination;power;empire
Abstract: Diplomová práce má jen část teoretickou. Stěžejní část práce se věnuje čtyřem autorům, kteří žili v napoleonské době. U všech autorů se snažíme nalézt, jakým způsobem zachytili osobnost Napoleona. Hledáme přívlastky nebo přirovnání, kterými vykreslují osobnost císaře. Analyzujeme také některé dopisy, které Napoleon psal svým příbuzným, ministrům či generálům.
Abstract in different language: The thesis have only theoretic part. Principal part occupy with four authors, who lived in the age of Napoleon. We make efforts to find how the authors described the personality of Napoleon. We analyse also some letters, which Napoleon wrote to the relatives,the ministers or the generals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Napoleon - original.pdfPlný text práce891,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Spurova_vedouci0001.PDFPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Spurova_Oponent.PDFPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Spurova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce411,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.