Title: Efektivní nákup a prodej podniku
Other Titles: Effective purchase and sale of business
Authors: Vlačiha, Vojtěch
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18537
Keywords: seco group;nákup;prodej;dodavatel;odběratel
Keywords in different language: seco group;purchase;sale;supplier;customer
Abstract: Bakalářská práce sleduje a charakterizuje oblasti nákupu a prodeje ve společnosti Seco GROUP. V první části práce popisuje základní údaje, historii a ekonomickou situaci společnosti. Další dvě části práce znázorňují nákup a prodej teoreticky dle literatury, následně prakticky v podniku. Vyhodnocení nákupu a prodeje, nalezení vhodných opatření. Závěr práce směřuje ke zhodnocení skutečností a aplikuje možná zlepšení nákupu a prodeje pro podnik.
Abstract in different language: The bachelor thesis tracks and characterizes the buying and the selling at Seco GROUP. The first part describes the basic data, history and economic situation of the company. Another two chapters show the purchase and sale theoretically according to the literature, and then practically in the enterprise. Evaluation of buying and selling, finding appropriate measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlaciha-BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vlaciha V. - V.PDFPosudek vedoucího práce510,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vlaciha V. - O.PDFPosudek oponenta práce538,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vlaciha V. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce231,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.