Title: Motivování a odměňování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: Motivation and remuneration of employees in organization
Authors: Šimová, Zdenka
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18564
Keywords: motivace;odměňování;zaměstnanec
Keywords in different language: motivation;remuneration;employee
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na motivaci a odměňování ve společnosti Polypress s. r. o. Cílem této práce je zhodnotit využívaný systém motivování a odměňování ve společnosti a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení podmínek zaměstnanců ve společnosti. První část bakalářské práce se zabývá problematikou motivace, jako jsou faktory motivace, teorie motivace. Dále řeší problematiku odměňování, její cíle, funkce a základní složky odměňování. V druhé části bakalářské práce je představena společnost Polypress s. r. o., její cíle, historie, prostředí, používaný systém odměňování a motivace a dotazníkové šetření, které bylo použito ke sběru dat. Na základě zjištěných informací, osobního pozorování a teoretické části práce byl vytvořen závěr a navrženy možnosti zlepšení systému odměňování a motivace zaměstnanců.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the motivation and the remuneration of employees in the company Polypress s. r. o. The main concern of this thesis is to evaluate the system used for motivation and remuneration in this company and propose measures to improve conditions of employees. The first part of this bachelor thesis describes motivation, such as motivation factors and the theory of motivation. This part also deals with issues of remuneration, such as purpose, use and basic components of remuneration. The second part of the thesis presents the company Polypress s. r. o., their visions, history, environment, the system used for motivation and remuneration and the questionnaire, which was used to collect information. The conclusion was based on the information from questionnaire, personal observation and theoretical part of this thesis. This part also suggests opportunities for improvement of the motivation system and employees remuneration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
motivace a odmenovani zamestnancu v organizaci.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_simova_VP.pdfPosudek vedoucího práce563,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_simova_OP.pdfPosudek oponenta práce592,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-simova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce782,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.