Title: Analýza výkonnosti strategického plánu organizace
Other Titles: Performance Analysis of the Strategic Plan of an Organization
Authors: Vrzalová, Jaroslava
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18600
Keywords: strategický plán;strategická analýza;finanční plán;výkonnost;analýza rizik
Keywords in different language: strategic plan;strategic analysis;financial plan;efficiency;risk analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na strategické řízení a plánování podniku. Tématem práce je Analýza výkonnosti strategického plánu organizace pro společnost DIOSS NÝŘANY a. s. Na začátku je představena společnost a její strategický plán, který sestává z určení poslání, vize a dlouhodobých cílů včetně strategie pro jejich dosažení. Následuje externí a interní analýza strategického záměru. Výsledky sestaveného finančního plánu jsou podkladem pro analýzu výkonnosti strategického záměru. Následuje hodnocení výkonnosti strategického plánu a určení dispozic pro implementaci strategického plánu. Poslední částí práce je identifikace a posouzení možných rizik ohrožujících naplnění strategického plánu společnosti.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the strategic management in a company. The topic of the thesis is Performance analysis of the strategic plan of an organization for the company DIOSS NÝŘANY a. s. At the beginning the company and the strategic plan are presented. The strategic plan consists of the mission definition, the vision definition and long-term objectives of the company including strategy to achieve the objectives. External and internal analysis of the strategic plan follow. Results of the financial plan construction are the basis for the strategic plan efficiency analysis. Then the performance analysis of the strategic plan and evaluation of company's dispositions for the implementation of the strategic plan follows. The last part of the thesis is identification and consideration of possible risks endangering the realization of the strategic plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vrzalova.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_vrzalova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_Vrzalova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vrzalova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce846,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.