Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška, Martin
dc.contributor.authorŽihlová, Jana
dc.contributor.refereeVacík, Emil
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:01Z
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:01Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier62928
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18621
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu vybraných podnikových procesů ve společnosti První plzeňská galvanovna, s. r. o. a na následný návrh, který povede k optimalizaci procesů. Poté se práce věnuje identifikaci nákladů a přínosů pro firmu po zavedení návrhů a výpočtu návratnosti investice. První část práce je věnována společnosti První plzeňská galvanovna, s. r. o. a především jejímu provozu Galvanovna. Další část práce obsahuje popisy procesů v podniku a jejich modely vytvořené v SW ARIS Architect. Dále se práce zabývá identifikací úzkého místa a následně konkrétním návrhům, které by měly procesy ve firmě zoptimalizovat. Návrhem je zavedení metody 5S. Poslední část vyhodnocuje náklady a přínosy uvedených návrhů a je proveden výpočet doby návratnosti.cs
dc.format88 s. (120 456 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectoptimalizace procesůcs
dc.subjectmodelování procesůcs
dc.subjectARIScs
dc.subjectteorie omezenícs
dc.subjectprůmyslové inženýrstvícs
dc.subjectMudacs
dc.subjectKaizencs
dc.subjectcyklus PDCAcs
dc.subject5scs
dc.subjectodpor ke změnámcs
dc.subjectcost-benefit analýzacs
dc.titleAnalýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesůcs
dc.title.alternativeAnalysis and following optimization of selected business processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the analysis of selected business processes in the company První plzeňská galvanovna, s. r. o. and after that on the proposal that leads to processes optimization. Afterwards the thesis devotes to identifying the costs and benefits for the company after the introduction of the plan and calculation of return on investment. The first part is devoted to the company První plzeňská galvanovna, s. r. o. and primarily to operation Galvanovna. Another part contains descriptions of the processes in the company and their models created in SW ARIS Architect. Afther that the thesis deals about identification of the restriction and then concrete proposals that would streamline processes within the company. The proposal is the introduction of the 5S method. The last part evaluates the costs and benefits of these proposals and calculated payback period.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess optimizationen
dc.subject.translatedprocess modelingen
dc.subject.translatedARISen
dc.subject.translatedtheory of contrainsen
dc.subject.translatedindustrial engineeringen
dc.subject.translatedMudaen
dc.subject.translatedKaizenen
dc.subject.translatedcycle PDCAen
dc.subject.translated5sen
dc.subject.translatedresistance to changeen
dc.subject.translatedcost-benefit analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zihlova_2015.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_zihlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_zihlova_OP.pdfPosudek oponenta práce739,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zihlova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce727,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.