Title: Bezdrátový teploměr komunikující s PC
Other Titles: Wireless thermometer connectable to PC
Authors: Juřík, Martin
Advisor: Žahour, Jiří
Referee: Křivka, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18642
Keywords: měření teploty;bezdrátová komunikace;atmega88pv;nrf24l01+;server;Java;JSON;MySQL
Keywords in different language: measuring temperature;wireless communication;atmega88pv;nrf24l01+;server;Java;JSON;MySQL
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na měření teploty a její následné bezdrátové odeslání na server. Na serveru je následně zpracována, uložena a zobrazena na internetovou stránku. V první části práce jsou popsány různé možnosti řešení celého projektu. Ve druhé kapitole je detailně vysvětlena každá aplikovaná možnost. Závěrem jsou rozebrány další možné vylepšení celého projektu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on measuring temperature. The measured temperature is wirelessly sent to server, where it is saved into a database. User can read measured values at website. In the first part are described possible opportunities of whole project. In the second part are described and explained methods which were used in developed device. At the end is a list of possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jurik_Martin_2015.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062561_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062561_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062561_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.