Title: Měniče kmitočtu pro elektrické pohony
Other Titles: Frequency converters for electric drives
Authors: Vágner, David
Advisor: Pittermann, Martin
Referee: Janda, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18666
Keywords: měnič kmitočtu;asynchronní motor;usměrňovač;střídač.
Keywords in different language: frequency convertor;asynchronous motor;rectifier;inverter.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na měniče kmitočtů pro elektrické pohony. Součástí práce je obecný popis měniče kmitočtu s uvedením jeho základního principu a popsáním hlavních výhod jeho použití. Pro přední výrobce těchto měničů jsou uvedeny jejich hlavní produktové řady se stručnou charakteristikou. Vybrané produkty jsou poté detailně popsány, s uvedením jejich hlavních vlastností a specifik. V závěrečné části této práce je uvedena ukázka aplikace měniče v praxi. Pro tyto ukázky jsou vybrány projekty, které byli realizovány v provozu.
Abstract in different language: The bachelor work presented is focused on frequency convertors for electric drives. A part of this thesis consists of a general description of a frequency convertor with presentation of its basic principles and highlighting its main advantages in use. Also, for the producers of the frequency convertors, their main product lines with brief characteristic are introduced. The chosen products are then described in detail with listing their fundamental features and specifics. In the final part of this work there is an illustration of application of the frequency convertors in practise. Projects, which were chosen for the illustrations, had been realised in operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Vagner.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062596_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062596_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062596_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.