Title: Počítačová podpora konstrukce Elektrických Systémů leteckých interiérů
Other Titles: Computer Aided Design of Electrical Systems in Aircraft Interiors
Authors: Sedláček, Pavel
Advisor: Řezáček, Petr
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18672
Keywords: solidworks;trasovaní;routing;a320-family;galley;me10;completion kit;airbus;svazek;konduit;kompartment;bonded structure;green galley;zemnění.
Keywords in different language: solidworks;routing;a320-family;galley;me10;completion kit;airbus;cable loom;conduit;compartment;bonded structure;green galley;grounding.
Abstract: V práci jsou popsány základní postupy a principy použití modulu Trasovaní v programu SolidWorks pro návrh trasy elektrických svazků. Praktické zpracováni části elektrické instalace v kuchyňce do třídy letadel A320-Family.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with basic application approaches and principles of Routing module in the Solid Works program for designing routes of electrical bundles. The practical part describes electrical installation in the aircraft galley of the A320 family class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Pavel_Sedlacek.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062604_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062604_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062604_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.