Title: Metody objektivního porovnání charakteristických vlastností větrných elektráren při jejich připojování v rámci distribuovaných energetických systémů
Other Titles: The objective methods of comparison of characteristic attributes of wind power stations by their implementation in the distributed power systems
Authors: Mareš, Jiří
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18695
Keywords: větrné elektrárny;elektrická energie;větrné generátory;obnovitelné zdroje energie;větrný park;vítr
Keywords in different language: wind turbines;electrical energy;wind generators;renewable energy;wind farm;wind
Abstract: Mnou předkládaná bakalářská práce se zabývá technologií větrných elektráren, uvádí základní způsoby využití energie větru, sloužících k pohonu jednotlivých druhů větrných soustrojí. Dále jsem popsal princip na jakém větrné elektrárny (VTE) pracují a pomocí větrné mapy České republiky našel nejvhodnější místa pro výstavbu VTE. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o stavu a typech větrných elektráren používaných v ČR. Dále porovnat pracovní charakteristiky větrných elektráren, ve vybraných případech uvést údaje o roční produkci elektrické energie jednotlivých větrných farem. V poslední části práce se zabývám problematikou připojování větrných elektráren k distribuční soustavě.
Abstract in different language: Me presented thesis deals with the technology of wind power, provides the basic ways of using wind energy used to drive different types of wind generator. I also described the principle on which wind turbines operate using a wind map of Czech Republic found the most suitable sites for construction of wind farms. The goal was to provide a comprehensive overview of the status and types of wind turbines used in the Czech Republic. To compare the performance characteristics of wind turbines, in selected cases, provide details of the annual electricity production of individual wind farms. And in the last part connecting wind turbines to the power grid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Mares_final.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062719_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062719_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062719_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.