Title: Návrh lineárního kompresoru
Other Titles: Design of linear compresssor
Authors: Štěpánek, Pavel
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18698
Keywords: lineární kompresor;cívka;komprese vzduchu;permanentní magnet;translační pohyb.
Keywords in different language: linear compressor;coil;air compression;permanent magnet;translational motion.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového typu lineárního pístového kompresoru pro speciální použití. Hlavními cíli této práce jsou konstrukce prototypu a snaha o optimalizaci jeho chodu na základě simulování, zkoušení a měření jednotlivých uspořádání jeho akčního členu. Dalším cílem je shromáždění teorie pro návrh a realizaci obdobných pohonů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the design of a new type of linear reciprocating air compressor for special applications. The main objectives of this work are design of a prototype and optimization of its operation based on simulating, testing and measurement of its variously designed actuator. Another aim is to collect theories for the design and implementation of similar drives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_stepanek.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062725_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062725_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.