Title: Ověřování tepelné pohody
Other Titles: Verification of Thermal Comfort
Authors: Peterka, Michal
Advisor: Gonová, Ilona
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18704
Keywords: tepelná pohoda;PMV;PPD;koncentrace CO2;absolutní tlak;teplota;relativní vlhkost
Keywords in different language: thermal comfort;PMV;PPD;fraction of carbon dioxide in air;absolute pressure;temperature;relative humidity
Abstract: V této bakalářské práci jsou shrnuty požadavky na parametry tepelné pohody prostředí. V úvodní části práce je charakterizována tepelná pohoda, která je důležitou součástí celkové spokojenosti člověka s vnitřním prostředím interiéru, kde jsou popsány i mechanismy termoregulace člověka. Následující část bakalářské práce uvádí přehled faktorů tepelné pohody a další část je věnována metodám hodnocení tepelné pohody pomocí parametrů PMV a PPD. V praktické části je popsáno samotné měření a jsou zde shrnuty výsledky naměřených hodnot.
Abstract in different language: In this Bachelor thesis are summarized the requirements on the parameters of the thermal comfort environment. In the introductory part of the work is characterized by a thermal comfort, which is an important part of the overall satisfaction of the man with the internal environment of the Interior, where they are described as well as the mechanisms of thermoregulation of man. The following section provides an overview of the Bachelor thesis thermal comfort factors and the other part is devoted to the methods of the evaluation of thermal comfort using PMV and PPD. In the practical part of the measurement itself is described and summarized here are the results of the measured values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Peterka Michal 2015.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062732_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce233,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062732_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062732_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce256,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.