Title: Studie současného stavu rozvoden v oblasti Českých Budějovic E-ON
Other Titles: Study of current situation of electrical substation in area České Budějovice E-ON
Authors: Šlapák, Vilém
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Mertlová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18712
Keywords: rozvodná stanice;přípojnice;odbočka;transformátor;vysoké napětí;e-on;spínací stanice;přístrojoví transformátor napětí;přístrojoví transformátor proudu;spolehlivost;bezpečnost;vypínač;odpojovač;odpínač.
Keywords in different language: substations;busbars;branch;transformer;high voltage;e-on;switching stations;instrument voltage transformer;instrument current transformer;reliability;safety;power switch;disconnector;breaker.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření celkového obrazu stavu rozvodné sítě v oblasti Českých Budějovic. Studie pojednává především o rozvodných stanicích, měla by charakterizovat hlavní typy elektrických stanic s různým systémem přípojnic a náležitě popsat vybavení jak odboček, tak i přípojnic. Bakalářská práce též obsahuje porovnání vlastní spotřeby dvou rozdílných rozvoden. Na konkrétním případě, jedné z probraných rozvoden byl proveden výpočet zkratových poměrů.
Abstract in different language: The present thesis is focused on creating an overall picture of the state of the grid in the České Budějovice. The study deals with the distribution station, should describe the main types of electric stations with various busbar system. adequately describe the equipment as branches, as well as bars. Bachelor thesis also contains a comparison of own consumption of two different power substations. In the particular case, on one of the discussed substation has been calculated short-circuit conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vilem-Slapak-digiatlni verze.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062748_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062748_oponent.pdfPosudek oponenta práce283,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062748_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce259,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.