Title: Analýza systémů tavení materiálů elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Analysis of the systems for melting materials with electromagnetic induction
Authors: Juráš, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Jiřinec, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18720
Keywords: elektromagnetická indukce;hloubka vniku;indukční pec;studený kelímek;startovací fáze;energetická náročnost.
Keywords in different language: electromagnetic induction;penetration depth;induction furnace;cold crucible;start phase;energy consumption.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu systémů tavení elektricky vodivých a nevodivých materiálů elektromagnetickou indukcí. Blíže uvádí možnosti tavení materiálů obou druhů ve studeném kelímku. Na závěr provádí analýzu uvažovaných systémů z pohledu energetické náročnosti.
Abstract in different language: The submitted Bachelor thesis focused on analysis of the systems for melting electrically conductive and non-conductive materials by electromagnetic induction. It describes the possibilities of the potential melting of both types of materials in the cold crucible. In conclusion the thesis analyses the considered systems in terms of energy performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Juras_BP_2015.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063069_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063069_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063069_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.