Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKindl, Vladimír
dc.contributor.authorLukáš, Radek
dc.contributor.refereeHruška, Karel
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:53Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:53Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier58718
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18727
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na tvorbu modelu magnetického a teplotního pole stejnosměrného motoru. Jedná se o stejnosměrný motor s permanentními magnety, který je požíván pro palivové pumpy. Příliš tenká tloušťka statorového jha má za následek přesycení magnetického obvodu. Dále zde byl vytvořen matematický model magnetického a teplotního pole. V praktické části je popsán postup tvorby modelu v simulačním programu ANSYS. Výstupní data ze simulace jsou dále použita pro optimalizaci magnetického obvodu DC motorucs
dc.format53 s., 3 s. příloh (38982 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectmagnetický indukční tokcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectDC motor s permanentními magnetycs
dc.subjectDC motorcs
dc.subjectmatematický model magnetického pole DC motorucs
dc.subjectmatematický model teplotního pole DC motorucs
dc.subjectpalivová pumpacs
dc.titleVyužití simulačního programu ANSYS pro analýzu magnetického pole palivové pumpycs
dc.title.alternativeThe usage of simulation software ANSYS for analysis of magnetic field of fuel pumpen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is focused on creating model of magnetic and thermal field DC motor. This DC motor with permanent magnets is used for fuel pump. Width of stator causes oversaturation of magnetic circuit. Next was derived mathematical model of magnetic and thermal field. In practical part was described creating model in simulation software ANSYS. Output data are used for optimization of magnetic circuits.en
dc.subject.translatedmagnetic inductionen
dc.subject.translatedmagnetic fluxen
dc.subject.translatedANSYSen
dc.subject.translatedDC motoren
dc.subject.translatedDC motor with permanent magnetsen
dc.subject.translatedmathematical modelen
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedthermal fielden
dc.subject.translatedfuel pumpen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lukas_Radek.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058718_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce341,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058718_oponent.pdfPosudek oponenta práce469,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058718_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.