Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVošmik, David
dc.contributor.authorOtruba, Jiří
dc.contributor.refereeGlasberger, Tomáš
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:55Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:55Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62848
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18728
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem, simulací a implementací algoritmů řízení elektronicky komutovaného BLDC motoru s 6-fázovou komutační strategií. Součástí této práce je rozbor BLDC motoru, možností jeho řízení, technik spínání a způsobů detekce polohy rotoru. V rámci simulace pohonu s BLDC motorem jsou implementovány komplementární a nezávislé techniky spínání měniče v bipolární a unipolární variantě. Pro bezsenzorovou detekci polohy rotoru byla implementována metoda sledování spřaženého magnetického toku permanentních magnetů vycházející z matematického modelu třífázového BLDC motoru. Nasimulované algoritmy řízení pro senzorový a bezsenzorový způsob detekce polohy rotoru motoru jsou následně implementovány do DSP procesoru a ověřeny na experimentálním laboratorním prototypu pohonu s BLDC motorem.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbldc motorcs
dc.subjectsenzorovács
dc.subjectbezsenzorovács
dc.subjectdetekce polohy rotorucs
dc.subjecthallovy sondycs
dc.subject6-fázová komutacecs
dc.subjectkomutační tabulkacs
dc.subjectkomplementární spínánícs
dc.subjectnezávislé spínánícs
dc.subjectbipolární pwmcs
dc.subjectunipolární pwmcs
dc.subjectdspcs
dc.subjectmagnetický tokcs
dc.subjectindukované napětícs
dc.subjectregulace prouducs
dc.subjectregulace rychlostics
dc.subjectregulace momentucs
dc.subjectdopředná vazba.cs
dc.titleImplementace řízení BLDC motorucs
dc.title.alternativeBLDC Control Implementationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is concerned with design, simulation and implementation of electronically commutated BLDC motor control algorithms with 6-phase commutation strategy. Part of this thesis is the analysis of BLDC motor, its control options, switching techniques and methods of the rotor position detection. Within the simulation of BLDC motor drive are implemented complementary and independent switching techniques of inverter in bipolar and unipolar manner. For sensorless rotor position detection is implemented magnetic flux observing method based on a mathematical model of three phase BLDC motor. Simulated control algorithms with sensored and sensorless methods for the rotor position detection is then implemented into DSP processor and verified on experimental laboratory prototype of BLDC motor drive.en
dc.subject.translatedbldc motoren
dc.subject.translatedsensoren
dc.subject.translatedsensorlessen
dc.subject.translatedrotor position detectionen
dc.subject.translatedhall sensoren
dc.subject.translated6-step commutationen
dc.subject.translatedcommutation tableen
dc.subject.translatedcomplementary switchingen
dc.subject.translatedindependent switchingen
dc.subject.translatedbipolar pwmen
dc.subject.translatedunipolar pwmen
dc.subject.translateddspen
dc.subject.translatedmagnetic fluxen
dc.subject.translatedback electromotive forceen
dc.subject.translatedcurrent controlen
dc.subject.translatedspeed controlen
dc.subject.translatedtorque controlen
dc.subject.translatedfeed forward.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_OTRUBA.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062848_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062848_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,66 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062848_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.