Title: Návrh synchronního motoru s PM
Other Titles: Design of PM synchronous motor
Authors: Horníková, Lucie
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18731
Keywords: synchronní stroj s permanentními magnety;MKP;magnetická indukce;povrchové uložené PM;vnitřně uložené PM;NdFeB;AUTOCAD;FEMM;Solidworks
Keywords in different language: permanent magnet synchronous machine;PMSM;magnetic induction;surface mounted PM;interior mounted PM;NdFeB;AUTOCAD;FEMM;Solidwork
Abstract: Byl vytvořen elektromagnetický návrh synchronního stroje s permanentními magnety, použité magnety na bázi vzácných zemin jsou z NdFeB. V práci jsou provedeny čtyři návrhy pro různé uložení permanentních magnetů v rotoru stroje. Vliv těchto uspořádání na rozložení magnetického pole je porovnán pomocí MKP v programu FEMM. Dále byly provedeny výpočty odporů a indukčností, obsahem diplomové práce je i zjednodušený tepelný výpočet pro vodní chlazení. Pro 2D model byl použit AutoCAD 2012, pro 3D model software SolidWorks 2010.
Abstract in different language: Electromagnetic design of permanent magnet synchronous machine was made; used magnetic material is rare earth NdFeB magnet. The thesis contains four designs for different arrangements of permanent magnets, which are located in rotor. Influence of these arrangements on magnetic field inside of machine is compared by FEM, by using FEMM software. Additional calculations of resistances and inductances were made; diploma thesis also contains simplified thermal calculation for water cooling. 2D model was created in AutoCAD 2012, for creation of 3D model was used SolidWorks 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_hornikova_final.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062851_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062851_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062851_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.