Title: Návrh turboalternátoru
Other Titles: Design of the turbo-alternator
Authors: Zíka, Lukáš
Advisor: Červený, Josef
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18732
Keywords: turboalternátor;synchronní generátor;válcový rotor;elektromagnetický návrh;tepelný výpočet.
Keywords in different language: turbo-alternator;synchronous generator;cylindrical rotor;electromagnetic design;thermal calculation.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného synchronního generátoru s válcovým rotorem - turboalternátoru. V první kapitole je uveden elektromagnetický návrh synchronního stroje vycházející ze zadaných parametrů. V druhé kapitole je proveden orientační výpočet oteplení statoru a budícího vinutí generátoru. Výpočet oteplení uvažovaných částí stroje je proveden metodou náhradních tepelných obvodů. Součástí této práce jsou schematické výkresy konstrukčního uspořádání stroje v příčném a podélném řezu.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with the design of an air-cooled synchronous generator with cylindrical rotor - turbo-alternator. The first chapter describes the electromagnetic design of a synchronous machine based on the specified parameters. The second chapter is focused on approximate calculation of the temperature rise of stator and exciter windings. Calculation of the temperature rise of considered parts of the machine is performed by method of equivalent thermal circuits. This thesis also consists of schematic drawings of the structural configuration of the machine in transverse and longitudinal section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_Lukas_Zika.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062852_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062852_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062852_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.