Title: Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru v pevném závěru
Other Titles: Design of high-speed induction motor with flameproof enclosure
Authors: Brázda, Jan
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Hruška, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18733
Keywords: 3-f asynchronní motor;pevný závěr;vysokootáčkový motor;vinutí;elektromagnetický výpočet;kruhový diagram;momentová charakteristika;proudová charakteristika mkp;redukované napětí;deformace
Keywords in different language: 3 phases asynchronous machine;non-explosive cover;highspeed machine;winding;electromagnetic calculation;circular diagram;torque characteristics;current characteristics mkp;reduced voltage;deformation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh vysokootáčkového asynchronního stroje v pevném závěru. Konstrukci kruhového diagramu a sestrojení momentové a proudové charakteristiky, kontrolu namáhání zubové části rotoru pomocí metody konečných prvků. Dále porovnává výpočet klasickou metodou návrhu s výstupem z firemního softwaru KING.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with project of highspeed asynchronous machine in non-explosive cover, circular diagram, torque and current characteristics. Furthermore, it deals with checking effort of rotor's gear section by using FEM (Finite Element Method). And also it compares a classical method of design with a result from a corporate software KING.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062853_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062853_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062853_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.