Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMichalík, Jan
dc.contributor.authorPedál, Petr
dc.contributor.refereeMolnár, Jan
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:59Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:59Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18735
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku čtyřkvadrantového třífázového proudového pulzního usměrňovače. Dále je uveden přehled nejpoužívanějších metod řízení pro tento měnič. Následuje simulace v programu Matlab a jeho prostředí Simulink, kde je prezentováno vytvořené řídící schéma spolu s výsledky ze simulace. V další části je praktická realizace na laboratorním měniči, změna řídícího schématu pro DSP a jsou zde prezentovány výsledky získané měřením.cs
dc.format49 s. (66 114 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectproudový pulzní usměrňovačcs
dc.subjectčtyřkvadrantová variantacs
dc.subjectvektorová modulacecs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectSimulinkcs
dc.titleRealizace řídicí struktury čtyřkvadrantového třífázového proudového pulzního usměrňovačecs
dc.title.alternativeRealization of control of four-quadrant three-phase active current-source rectifieren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma theses presents the principles of the four-quadrant three-phase current source rectifier. It is presented the most used methods for control of this rectifier. After there is the simulation in program Matlab and his enviroment Simulink, where is presented created control diagram with the results of the simulation. Next part is focused on the practical realization with laboratory rectifier, the change of control diagram for use in DSP and presentation of the measured results.en
dc.subject.translatedcurrent source rectifieren
dc.subject.translatedfour-quadranten
dc.subject.translatedspace vector modulationen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedSimulinken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Pedal.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062857_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062857_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062857_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.