Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josef
dc.contributor.authorVeg, Lukáš
dc.contributor.refereeHruška, Karel
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:00Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:00Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-06
dc.identifier62861
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18737
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá vlivem napětí na vlastnosti synchronního generátoru. V rámci práce porovnávám dva stroje se stejným výkonem 5MVA, ale rozdílným sdruženým napětím. V závěru je provedeno vyhodnocení a doporučení jak se řídit při volbě toho napětí.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62861-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvliv sdruženého napětícs
dc.subjectsynchronní generátorcs
dc.subjectsynchronní stroje s vyniklými pólycs
dc.subjectelektromagnetický návrhcs
dc.subjectproblematika návrhu točivých strojůcs
dc.subjectpřirozené napětí strojecs
dc.titleVliv velikosti napětí na vlastnosti synchronního strojecs
dc.title.alternativeThe Impact of Voltage Magnitude on Properties of a Synchronous Machineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present diploma thesis deals with the influence of voltage on the properties of synchronous generator. In this thesis, I compare two machines with the same performance 5MVA but different voltages. In conclusion, there is an evaluation and recommendations on how to proceed when the voltage is being selected.en
dc.subject.translatedeffect of phase voltageen
dc.subject.translatedsynchronous generatoren
dc.subject.translatedsynchronous machines with salient polesen
dc.subject.translatedelectromagnetic designen
dc.subject.translateddesign issues for rotating machineryen
dc.subject.translatednatural voltage of machinesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv_velikosti_napeti_na_vlastnosti_syn_stroje_DP_LUKAS_VEG_2015.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062861_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062861_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062861_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.