Title: Energetické využití rostlin pěstovaných k rekultivaci
Other Titles: Using of plants grown for land rehabilitation in power engineering
Authors: Fránová, Lenka
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18740
Keywords: biomasa;obnovitelné zdroje energie;rekultivace;energetické plodiny;spalování;těžba;kaolín;pelety;Kaznějov
Keywords in different language: biomass;renewable energy resources;reclamation;energy crops;combustion;mining;pellets;kaolin;Kaznějov
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza potenciálu polních energetických plodin v oblasti rekultivace. První kapitola definuje pojem biomasa, druhá kapitola je zaměřena na povrchovou těžbu České republiky, její vliv na životní prostředí, zejména z pedologického hlediska, a možnosti rekultivace. Třetí kapitola se zabývá polními energetickými plodinami a možnostmi jejich využití v energetice, čtvrtá část stručně popisuje současnou těžbu v Plzeňském kraji a podrobněji se zabývá kaolinovým dolem v obci Kaznějov, jehož možnou rekultivaci pomocí energetických plodin řeší poslední část práce.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to analyse the energy crops and possibilities of their utilization for land rehabilitation. The first chapter defines biomass as a term, the second one is aimed at the surface mining in Czech republic, its environmental impact and the reclamation options. The third chapter deals with the energy crops and their possible utilization in power engineering, the fourth part shortly provides with the surface mining in the district of Pilsen and focuses in Chinaclay mine in the town of Kaznějov. The last chapter is devoted to the project of reclamation of this mine with the energy crops.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka_Franova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058744_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058744_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaFranova.pdfPrůběh obhajoby práce400,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.