Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJindra, Petr
dc.contributor.authorBobovská, Markéta
dc.contributor.refereeMakoň, Karel
dc.date.accepted2015-06-24
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:07Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:07Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58751
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18742
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na opatření k ochraně fauny před riziky způsobenými nevhodným řešením budov a předmětů. Hlavní náplní práce je vyjmenovat a popsat vliv technického řešení staveb a volně přístupných předmětů na volně žijící živočichy. Soustřeďuje se především na protihlukové stěny, zastávky, rekonstrukce a zateplení obytných budov. U volně přístupných předmětů jde pak zejména o roury, jámy, prohlubně, ploty, vlasce, střepy apod. Další náplní práce je popsat známá problémová řešení, na základě údajů ze záchranných stanic živočichů a představit možná opatření pro snížení odstranění negativního vlivu.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectskleněné plochycs
dc.subjectprotihlukové stěnycs
dc.subjectzastávkycs
dc.subjectplotycs
dc.subjectnebezpečné předmětycs
dc.subjectpastcs
dc.subjectzraněnícs
dc.subjectstřetcs
dc.subjectnárazcs
dc.subjectptácics
dc.subjectsrnacs
dc.subjectlabuťcs
dc.subjectrorýscs
dc.subjectnetopýrcs
dc.subjectizolace.cs
dc.titleOpatření k ochraně fauny před riziky způsobenými nevhodným řešením budov a předmětůcs
dc.title.alternativeMeasures for fauna protection against hazards caused by improper design of buldings and objectsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present bachelor's thesis focuses on measures implemented to protect fauna from risks posed by inadequate design and configuration of buildings and various items. Its aim is to list and describe the effects of the design of buildings and items in the open on wild animals. It focuses primarily on noise barriers, bus shelters and on rebuilding and installing heat insulation on residential buildings. The items of interest found in the open include pipes, pits, hollows, fences, fishing lines, shards and others. Descriptions are also given of known problematic configurations, as reported by animal rescue stations. Available measures for mitigating the risks are presented.en
dc.subject.translatedglass partitionsen
dc.subject.translatedanti noise screensen
dc.subject.translatedstationsen
dc.subject.translatedpalingen
dc.subject.translateddanger objectsen
dc.subject.translatedtrapen
dc.subject.translatedhurten
dc.subject.translatedcollisionen
dc.subject.translatedhiten
dc.subject.translatedbirdsen
dc.subject.translateddeeren
dc.subject.translatedswanen
dc.subject.translatedswiften
dc.subject.translatedbaten
dc.subject.translatedisolation.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Bobovska BP 2014.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058751_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058751_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaBobovska.pdfPrůběh obhajoby práce387,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.