Title: Kogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadů
Other Titles: Cogeneration Technologies in Municipal Wastes Incinerators
Authors: Hejtmánek, Martin
Advisor: Raková, Lenka
Referee: Kuchynková, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18745
Keywords: kogenerace;spalovna;komunální odpad;energetické využití odpadu;vliv na životní prostředí;ekonomické zhodnocení
Keywords in different language: cogeneration;incinerator;municipal waste;energy recovery;environmental impact;economic evaluation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kogenerační technologii ve spalovnách komunálního odpadu. V první části práce je provedeno obecné seznámení s problematikou kogenerace a popsán princip výroby elektrické energie a tepla. Dále je zde shrnuta legislativa ČR zabývající se energetickým využitím komunálního odpadu. V hlavní části práce je posouzena vhodnost využití kogenerace ve spalovnách odpadů z energetického, ekonomického a ekologického hlediska. V závěru práce je pak ukázánpravděpodobný vývoj energetického využití komunálního odpadu v budoucnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on cogeneration technology in municipal waste incinerators. The first part is a general introduction to the issue of cogeneration and described the principle of electricity and heat production. The following is a summary of Czech legislation dealing with municipal waste energy recovery. The main part evaluates the suitability of cogeneration in waste incineration plants from the energy, economic and environmental perspective. In Conclusion the bachelor thesis includes an evaluation of the appropriate use of energy from municipal waste in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Hejtmanek.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062885_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062885_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062885_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.