Title: Návrh a realizace real-time komunikace pro senzorickou síť s webovou řídicí aplikací
Other Titles: Design and Implementation of Real-time Communication for Sensory Network with Website Based Control Application
Authors: Zlámal, Martin
Advisor: Krist, Petr
Referee: Brych, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18750
Keywords: ethernet;sails.js;node.js;mikrokontrolér;redis;resp;tcp;udp;websocket;stmicroelectronics
Keywords in different language: ethernet;sails.js;node.js;microcontroller;redis;resp;tcp;udp;websocket;stmicroelectronics
Abstract: V této práci je hlavním úkolem vyřešit real-time komunikaci mezi senzorickou sítí a webovou aplikací. Toho je dosaženo použitím klasické komunikace TCP a UDP. Hlavní složkou celé práce je JavaScriptový server s databází Redis, který zajišťuje výměnu informací mezi koncovými členy celé sítě. Tyto členy jsou tvořeny mikrokontroléry od společnosti STMicroelectronics, které jsou k serveru připojeny pomocí běžných síťových prvků a Ethernetu. Výsledkem práce je funkční program, jehož funkčnost byla ověřena na praktickém zapojení sítě.
Abstract in different language: The main task of this thesis is to solve the real-time communication between the sensory network and the web based application. It is achieved by using standard communications TCP and UDP. The main component of this thesis is JavaScript server with Redis database which provides exchanging of information between the end members of the network. These members are formed by microcontrollers from STMicroelectronics which are connected to the server via standard network elements and Ethernet. The result is a functional program which was verified by a practical network connection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062891_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce370,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062891_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062891_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.