Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠčerba, Eduard
dc.contributor.authorŠafaříková, Martina
dc.contributor.refereeŠkorpil, Jan
dc.date.accepted2015-06-24
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:18Z-
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:18Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-05
dc.identifier62899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18756
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na řešení využití alternativních paliv v energetice, konkrétně na tuhá alternativní paliva. Poukazuje na problematiku neobnovitelných zdrojů a nabízí jako možnou cestu tuhá alternativní paliva. Avšak také předkládá problematiku jeho výroby a dopravy ke spotřebiteli. Toto téma je velice zajímavé, protože je to další možnost, jak zpracovávat a energeticky využívat odpad. Pro předložení energetického využití paliv byla použita obsahová analýza časopisů a sběr primárních dat studováním odborných článků. Závěr práce celkově hodnotí praktické využití těchto paliv.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttuhá alternativní palivacs
dc.subjectenergetické využitícs
dc.subjectzařízení pro energetické využití odpaducs
dc.subjectrecyklace odpaducs
dc.subjectmechanicko-biologická úpravacs
dc.titleTuhá alternativní paliva a jejich využitícs
dc.title.alternativeSolid alternative fuels and its utilizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on addressing the use of alternative fuels in the energy sector, specifically for solid alternative fuels. It highlights the problem of non-renewable resources and offering a possible way solid alternative fuels. But also presents problems of its production and transportation to consumers. This topic is very interesting, because it's another way to handle with utilize waste and energy use it. For the submission of the energy use of fuels was used content analysis of magazines and collection of primary data by studying academic articles. Finally, the work overall assessment of the practical use of these fuels.en
dc.subject.translatedsolid alternative fuelsen
dc.subject.translatedenergyen
dc.subject.translatedrecovery devices for energy recoveryen
dc.subject.translatedwaste recyclingen
dc.subject.translatedmechanical-biological treatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Safarikova_Tuhaalternativnipalivaajejichvyuziti.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062899_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,74 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062899_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaSafarikova.pdfPrůběh obhajoby práce345,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.