Title: Omezení rizik vzniku poruchy typu "Blackout" použitím transformátorů s příčnou regulací fáze
Other Titles: Limitation of the risk emergence the Fault type"Blackout" with Application phase shifting Transformators
Authors: Budař, Petr
Advisor: Mertlová, Jiřina
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18777
Keywords: transformátor;pst;regulace fáze;blackout;přenosová soustava;ucte
Keywords in different language: transformer;pst;phase shifting;blackout;transmission system;ucte
Abstract: V předkládané diplomové práci se zabývám popisem transformátoru s regulací fáze a jeho fungováním. Zpracoval jsem jeho využití v přenosové soustavě pro regulaci přetoků činného výkonu a jeho vliv na přenosové soustavy jednotlivých států UCTE. Vyhodnotil jsem, jaké jsou možnosti předcházení poruchy typu "Blackout" s pomocí transformátorů s příčnou regulací fáze. Provedeno je i simulace vlivu modelu transformátoru s regulací fáze na modelu přenosové soustavy. Zabýval jsem se taktéž poruchou typu "Blackout" její historií nejen v Evropě a jejím průběhem. Vyhotovil jsem i krátké pojednání o sociálním dopadu této poruchy na společnost.
Abstract in different language: In my thesis I describe the phase shift transformer and its function. I worked up its utilization in the transmission system for the regulation of the active power overflows and its influence on the transmission systems of the individual states of the Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE). I evaluated possibilities how to prevent power blackout with the help of the phase shift transformer. I also performed a simulation of the influence of the phase shift transformer model on the transmission system model. As well I described power blackout and its history not only in Europe and its development. Shortly I also dealt about the social impact of this power failure on the society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petr Budar.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062542_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062542_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062542_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce263,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.